Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna1278
   Dane teleadresowe583
   Kontakt64
   Godziny urzędowania288
Akty Prawne, Dokumenty
   Zarządzenia160
   Raport zD22
   Plan16
     2020-202112
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia publiczne poniżej 130 tyś. zł2362
     Rok 2021654
Ogłoszenia
   Nabory pracowników213
   Ogłoszenia ogólne146
Projekty
   Projekt Teleopieka17
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne114
Inne
   Redakcja BIP196
Łączna liczba odwiedzin:6125